Przyłącza budowlane


022Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy obsłudze przyłączy budowlanych / energetycznych.

Przyłącze budowlane które jest elementem sieci elektroenergetycznej służący do przyłączenia instalacji odbiorczej o wymaganej mocy przyłączeniowej pobieranej z systemu dystrybucji energii elektrycznej, wykonane na podstawie warunków przyłączenia.